Privacyverklaring

5uraj neem privacy, communicatie en daarmee kwaliteit te alle tijden serieus. Daarom mag worden aangenomen dat 5uraj betrouwbaar is als het gaat om het verwerken van (gevoelige) informatie en respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina wordt toegelicht hoe het privacybeleid van 5uraj is opgezet. Mocht het niet duidelijk zijn, dan kan er uiteraard altijd contact op worden genomen voor een toelichting.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt door 5uraj

5uraj kan persoonsgegevens verzamelen/verwerken omdat een bezoeker van de website contact wil opnemen of omdat 5uraj graag in contact wil komen met een (potentiële) opdrachtgever. In beide gevallen kan het zowel om koud als warm contact gaan, 5uraj en de betreffende contactpersoon hoeven elkaar dus niet perse te kennen.

Wanneer 5uraj gegevens verzameld, zullen dit enkel gegevens zijn welke beschikbaar zijn gesteld. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Postadres
 • Bezoekadres
 • Inschrijving bij Kamer van Koophandel
 • BTW nummer

Dit gebeurd enkel wanneer deze gegevens op websites en/of profielen van social media openbaar zijn ingesteld, of door degene zelf zijn verstrekt.

Het kan ook zijn dat een persoon contact op neemt met 5uraj. In geval van contact het contact formulier wordt de ingevulde naam, e-mailadres en bericht ontvangen en bewaard in de mailbox. Als het gaat om een telefoonoproep of een SMS/Whatsapp bericht, wordt enkel het nummer opgeslagen in combinatie met de bijbehorende naam welke is verstrekt.

Voor alle bovenstaande situaties geldt dat wanneer deze gegevens eenmaal zijn verzameld, deze gegevens enkel worden bewaard als het nodig is voor toekomstig contact en nooit zonder toestemming aan derden verstrekt, ook als deze gegevens voor iedereen openbaar en inzichtelijk zijn.

 

De rede waarom 5uraj (persoons)gegevens nodig heeft

Wanneer er contact op wordt genomen met 5uraj, wil 5uraj zijn contact personen graag te woord staan en hen beantwoorden. Vervolgens kan het zijn dat er vaker contact zal plaatsvinden, bijvoorbeeld:

 • Het uitvoeren van een opdracht of meerdere opdrachten.
 • Het beantwoorden van een vraag of het versturen van een offerte.
 • Het brengen van een bezoek op verzoek voor werkzaamheden of een kennismaking.

 

Hoelang 5uraj gegevens bewaart

5uraj zal de verzamelende/ontvangen gegevens enkel bewaren zolang het ook echt nodig is, tenzij de persoon in kwestie verzoekt om deze te verwijderen.

Het kan zijn dat er na het eerste contact een “open einde” volgt, daarmee wordt bijvoorbeeld bedoeld:

 • Dat 5uraj en het betreffende contactpersoon vaker contact met elkaar willen hebben, maar nog geen specifieke datum hebben.
 • Dat 5uraj de opdracht in kwestie heeft afgerond en de opdrachtgever en 5uraj vaker met elkaar willen samenwerken, maar er nog geen nieuwe opdracht van toepassing is.

In bovenstaande twee gevallen is het prettig om bijvoorbeeld de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van diegene te bewaren, zodat 5uraj weet wie er belt, een mail stuur of een brief verstuurd. Zodoende kan 5uraj een oproep persoonlijk beantwoorden en het contact voorzetten, in plaats van “Hallo, met wie spreek ik?“.

 

Het verstrekken van gegevens aan derden

5uraj zal alleen persoonsgegevens verstrekken aan derden, wanneer dit echt noodzakelijk is voor de betreffende situatie waarover 5uraj is overeengekomen met het betreffende persoon, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals een inspectie van de belastingdienst.

5uraj communiceert altijd, vooraf aan de verstrekking, met contactpersoon in kwestie, met uitzondering van overmacht zoals bijvoorbeeld een inspecteur. In geval het bij overmacht niet mogelijk is vooraf te overleggen, zal dit absoluut tijdens of erna gebeuren.

 

Verzamelen van gegevens tijdens een websitebezoek ten behoeve van Google Analytics

5uraj verzameld, los van het contact formulier, algemene bezoekgegevens, waaronder het IP-adres van de bezoeker en het tijdstip welke wordt meegestuurd door de browser. Via Google Analytics wil 5uraj deze gegevens enkel gebruiken om de website te verbeteren.

De verkregen gegevens, waaronder het IP adres van de bezoeker, worden verwerkt via de servers van Google in de Verenigde Staten. Daarvoor kun je meer lezen in het privacybeleid van Google.

Google kan deze informatie verstrekken aan derden, wanneer Google hiervoor wettelijk wordt verplicht. 5uraj heeft geen invloed op de verwerking van gegevens via Google.

5uraj heeft Google ook geen toestemming gegeven om de verkregen gegevens te gebruiken voor andere doeleinden buiten de diensten van Google.

 

Het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

Alle contactpersonen van 5uraj hebben te alle tijden het recht om hun persoonsgegevens in te zien, wijzigen en verwijderen. Voor een verzoek tot inzage mag er contact worden opgenomen via de contact pagina, op de manier die de persoon prettig vindt: telefoon, email of een brief.

Het kan zijn dat 5uraj het verzoek niet direct kan beantwoorden, vanwege werkzaamheden. Echter wordt er wel binnen vier weken gereageerd met een voorstel voor een datum.

 

Beveiligen van gegevens

5uraj neemt het beschermen van (gevoelige) gegevens serieus en draagt daardoor ook zorg middels passende maatregelen om misbruik, verlies en inbreuk te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De website maakt gebruik van een SSL Certificaat, zodat alle gegevens niet bij onbevoegde terecht komen.
 • Apparatuur is vergrendeld met vingerafdruk en de benodigde codes en enkel toegankelijk voor de eigenaar van 5uraj.
 • Geheimhouding over gevoelige informatie welke in vertrouwen is uitgewisseld.

 

Kan het beter?

Wanneer iemand ervan overtuigd is dat 5uraj privacybeleid kan verbeteren, is feedback altijd welkom en wordt deze wederom serieus genomen. Ook hiervoor mag diegene via de contactpagina contact opnemen op de manier die bij hem/haar past.