UX/UI Webdevelopment Studentenlogin

Een opdracht voor de New Energy Movers (NEM) heeft 5uraj een online loginportaal ontwikkeld ten behoeve van de voortgang van alle studenten.

De casus

Tot op heden wordt het gehele traject van de student tot en met diploma uitreiking in papieren vorm uitgevoerd. Dit zou de NEM voortaan graag in een digitale vorm willen zien.

 

Faseringen definiëren

Om van een idee tot een fisiek resultaat te komen wordt, is de opdracht gefaseerd van conceptueel naar definitief is uitgevoerd.

Bij elke checkpoint is de voorgaande fase bevroren, of een stap terug naar de vorige checkpoint totdat de fase naar wens is.

 

Conceptueel ontwerp

De login is in feite tweemaal eenrichtingsverkeer, met elk een tegenovergestelde richting.

De studenten kunnen hun opdrachten/ tentamens uploaden en lesdata, info en cijfers downloaden.

De backoffice kan opdrachten/tentamens downloaden ter beoordeling en lesdata, info en beoordelingen uploaden.

Database inrichten

Het aanbod van NEM bestaat uit opleiding, cursuss en bijscholingen.

Het zal geen verrassing zijn dat een jarige opleiding uitgebreider is ingericht dan een eendaagse bijscholing en dat resulteert in vele/complexe variabelen.

Door PHP en Mysql op de juiste manier te laten samenwerken, staan de variabelen mooi in lijn met de login.

 

Layout dashboard en pagina’s

Voor zowel de studenten als backoffice is de homepagina ingericht als een dashboard met  een overzicht van de belangrijkste items en snelkoppelingen naar de betreffende pagina’s.

Elke pagina is los van hat dashboard ook in de menustructuur opgenomen. Zoals eerder beschreven hebben studenten andere handelingen dan de backoffice, waardoor de pagina’s ook anders zijn ingericht.

Een leuke feature voor de backoffice is dat zij  de pagina’s van de studenten kunnen aanmaken/verwijderen.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om lensinfo en documentatie van lesmodules in te voegen op een werkwijze die (qua layout) vergelijkbaar is met WordPress en daarmee herkenbaar.

 

Test, edit and repeat

Voor in gebruik name uiteraard eerst testen. Er is bewust gekozen om van met een select groepje het systeem te testen en deze groep geleidelijk aan uit te breiden naar een complete pilotgroep tijdens een echte lesmodule.

Op deze manier komen alle functies en rollen aan bod en kunnen de verbeterpunten worden teruggekoppeld.

Nadat de feedback is verwerkt is het zover: er is een werkbare versie!

Dit betekend echter geen einde voor de opdracht. Zolang er ideeën zijn, zijn er ook aanpassingen en ben je als developer blij dat je deel kunt uitmaken van een creatie.